Nasze historie

Through Our Eyes: Immigrant Stories

“Through Our Eyes” is a collection of worker stories, each a unique narrative that echoes the resilience and determination of the immigrant experience when coming to America in pursuit of a better life. Explore the diverse and inspiring tales that have collectively shaped America into the cultural tapestry and economic powerhouse it is today.

Mery, SEIU member

Mery Davis, pracownica opieki domowej i członkini SEIU 1199

Mam bardzo niewiele zdjęć z mojego życia przed przyjazdem do Ameryki. W pewnym momencie miałem zdjęcie moich sióstr i mnie, kiedy odwiedziły Honduras po urodzeniu mojego pierwszego dziecka. Ale kiedy zacząłem pracować w Ameryce, ktoś mnie okradł i zabrał mój portfel, w którym miałem zdjęcie. Ta strata nie powstrzymała mnie jednak przed dobrym życiem tutaj.

Czytaj więcej

Share Your Story

Are you inspired to share your own immigrant story? Fill out the form now, and we’ll reach out to you. Join “Through Our Eyes” in celebrating the diverse narratives that shape America. Let’s amplify your voice and honor your journey.